Lale Nasıl Yazılır?

Lale Nasıl Yazılır?

Kişi ve yer adlarında ince l ünsüzünden sonra gelen a ve u ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır: Halûk, Lâle, Nalân; Balâ, Elâzığ, İslâhiye, Lâdik, Lâpseki, Selânik vb.

Lale dönemi nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Lale Deviri şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Lale Devri şeklinde olmalıdır.

Lale Devri nasıl yazılır TDK?

Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar: Kurtuluş Savaşı, Millî Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Lale Devri, Cahiliye Dönemi, Buzul Dönemi, Millî Edebiyat Dönemi, Servetifünun Dönemi’nin, Tanzimat Dönemi’nde vb.

Lale Devrine gelen ekler nasıl yazılır?

Kesme İşaretinin Kullanımı

Kurum, kuruluş, dönem, dönem, çağ, devir adlarına getirilen ekler kesme işareti ile ayrılmaz.

Aşığım nasıl yazılır TDK?

Bu kelime genellikle Aşık şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Âşık şeklinde olmalıdır.

18 yy da nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumunun resmi açıklamalarına göre ‘yüzyıl’ kelimesi bitişik olarak yazılır. Asır ya da içerisinde yaşanılan zaman dilimi anlamlarına gelen yüzyıl, zaman zaman kısaltılarak da kullanılabilir. Kısaltma biçiminde kullanılması halinde ‘yy’ biçiminde yazılır.

Ramazan bayramında nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle ramazan bayramı şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Ramazan Bayramı şeklinde olmalıdır.

Ayak üstü nasıl yazılır?

9. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: ayakaltı, bilinçaltı, gözaltı (gözetim), şuuraltı; akşamüstü, ayaküstü, bayramüstü, gerçeküstü, ikindiüstü, olağanüstü, öğleüstü, öğleüzeri, suçüstü, yüzüstü; akşamüzeri, ayaküzeri vb.

You might be interested:  Sıkça Sorulan Sorular: Mart Ayında Hangi Çiçekler Ekilir?

Baş hekim nasıl yazılır?

Başöğretmen, başsavcı, başhekim ve başbakan gibi baş kelimesiyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılmaktadır.

Göz Nuru nasıl yazılır?

“Göz nuru mu?” yoksa “Göznuru mu?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Göznuru şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Göz nuru şeklinde olmalıdır.

Kesme işaretinden sonra harf yumuşar mı?

Sonu sert ünsüz olarak adlandırılan p, ç, t, k ünsüzü ile biten özel isimlere gelen durum, iyelik veya bildirme ekleri kesme işareti ile ayrı yazılır ve yazımda ayrı yazılan ekte yumuşama gösterilmez. Sadece söyleyişte ünsüz yumuşaması dikkate alınır.

Tanzimat nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Taznimat şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Tanzimat şeklinde olmalıdır.

Adem nasıl yazılır?

“Âdem mi?” yoksa “Adem mi?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Adem şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Âdem şeklinde olmalıdır.

Zeka nasıl yazılır TDK?

Uzun yıllar boyunca dilimizde yer alan zeka kelimesi, yurttaşların gerek günlük hayat gerekse sosyal medyada yararlandığı ve kullandığı sözcüklerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre çeşitli anlamları olan zeka kelimesi, Türkçe’de tek başına ya da farklı cümleler ile beraber kullanılabilir.

Tezgah nasıl yazılır TDK?

Türk Dil Kurumu’na göre tezgâh kelimesinin şapkalı olarak yazılması gerekmektedir.

Mekan nasıl yazılır TDK?

TDK’nin tanımına göre mekân: ‘Yer, bulunulan yer, ev, yurt ve uzay’ anlamlarına gelmektedir. Yerin tanımı ise: ‘Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân’ anlamlarına gelmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector