Sukulent Masası

Sukulent bitkiler estetik görünüşleri ve dayanıklı olmalarından dolayı birçok tasarımda karşımıza çıkıyor. Bu sefer de bir masanın ortasında karşılaşıyoruz. Eski paletlerle yapılmış bir masanın ortası bir saksıya dönüştürülerek bizim sukulentler için bir yaşama alanı elde edilmiş.

Sukulent Masası (2)

Sukulent Masası (3)Sukulent masasında önemli olan ortadaki saksının derinliği ve su sızdırmamasıdır. Saksının derinliği yeteri kadar olmazsa bitkiler fazla gelişemezler ve zamanla da kuruyabilirler. Tahtalarla yapılan saksı haznesinin içi su geçirmeyecek şekilde sarılmalıdır. Yoksa tahtalar suyu çekeceğinden çürürler. Ama bu hazneye dikdörtgen saksılar yerleştirilirse su sızdırma ihtimali de ortadan kalkar.

Sukulent Masası (1)


You may also like...