Atık Türleri ve Renkleri Nelerdir?

Atıkların geri dönüştürülmediği taktirde nelere sebep olacağını bilmek geri dönüşüme olan hassasiyeti arttıracağını düşünerek böyle bir paylaşım hazırladım. Sırayla ahşap, pil, bitkisel yağ, cam, elektronik, kağıt, kompozit, metal, plastik, tekstil ve tıbbi atıklar hakkındaki bilgileri derledim. Her atık gurubunun toplanacağı kutuların renklerini de yazının en sonuna ekledim. İlginiz için teşekkürler.

Ahşap Atıklar: Ağaçlardan elde edilen ahşap malzemeler ile çeşitli ev eşyaları, taşıma paletleri ve yapı araç gereçleri yapılmaktadır. Bunların dışında hobi amaçlı birçok etkinliğin de yapılabildiği ahşap malzemelerin yapımı sırasında çok miktarda talaş oluşur. Kullanılmış ahşap malzemelerin atılması çevre kirliliğine neden olduğu gibi tekrar kullanılabilecek bir kaynağın heba olmasına da neden olur. Ahşap atıklar diğer atıklardan ayrı bir yerde muhafaza edileceği gibi sağlam ve çürük ahşap atıklar da birbirlerinde ayrılmalıdır.

Atık Türleri ve Renkleri Nelerdir (Ahşap Atıklar)

Ahşap atıklar işlenerek tekrar kullanılabilir hale getirilebilir. Atık ahşapları çöpe atmaktansa biraz uğraşarak bir çok yeni ürün tasarlanabilir. Atık ahşaplarla yapılmış çeşitli tasarımlara buradan bakabilirsiniz.

Atık Piller: Elektik enerjisini depolayıp sonradan kullanmamıza yarayan piller; el feneri, cep telefonu, tablet, şarjlı matkap, saat, kumanda, fotoğraf makinesi, tansiyon aleti gibi aklınıza gelebilecek birçok alette bulunmaktadır. Şarj edilebilen piller daha uzun süre kullanılsalar da onların ömrü de zamanla bitmektedir.
Atık Türleri ve Renkleri Nelerdir (Atık pil)
Tekrar kullanılamayacak hale gelen batarya ve pillere atık pil denilmektedir. Atık piller suya atılırsa çevreye çok daha fazla zarar verirler. Sadece bir pil 600.000 litre suyu kirletmektedir. Sokağa atılması halinde yağmurla beraber yeraltı sularına karışarak da suları kirletmektedir. Toprağa atılırsa eğer içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle 6 m2 alanı kaplayan toprak kirlenir. Kirlenen toprak verimsizleşir ve o alanda yaşayan canlılar da olumsuz etkilenir. Çöpe atıldığında değerlendirilebilecek durumdaki diğer atıkları da kirletmektedir. Neredeyse hayatımızın her yerinde bulunan piller işte bu kadar tehlikelidir. Piller ömrü tam bitene kadar kullanılmalı ve mümkün olduğunca şarj edilebilir olanları tercih edilmelidir. Akmış piller çıplak elle tutulmamalıdır. Atık piller sadece TAP merkezlerine ulaştırılmalıdır.

Bitkisel Atık Yağlar: Zeytin, ayçiçeği, mısır, pamuk, soya, kanola ve aspir gibi bitki tohumlarından elde edilen yağlara bitkisel yağ denir. Son kullanma tarihi geçmiş katı ve sıvı yağlar ile kullanılmış yağlar artık bitkisel atık yağ olarak nitelendirilir.

Atık Türleri ve Renkleri Nelerdir (Bitkisel atık yağlar)

Bitkisel atık yağlar lavaboya dökülmesi halinde; kanalizasyon sistemini tıkar, atık su arıtma tesisinin yükünü arttırır ve değerlendirilebilecek bir kaynak yok olur. Toprağa dökülmesi halinde toprağın yapısını olumsuz etkiler. Suya dökülmesi halinde su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önleyerek suda yaşayan canlılara zarar verir. Bir litre atık bitkisel yağ yaklaşık bir milyon litre suyu kirletmektedir. Yakılması halinde de hava kirliliğine neden olmaktadır. Atık bitkisel sağlarla yapılan sabunlar da cilt kanserine sebep olmaktadır.
Atık Türleri ve Renkleri Nelerdir (Bitkisel atık yağl) (Biyogaz ve Biyodizel)
Bitkisel atık yağlar ilgili birimler tarafından toplandığında yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynakları olan biyogaz ve biyodizele dönüştürülmektedir. Bu yakıtlarda daha düşük CO, CO2, SOx emisyonları ve daha az sera gazı salınımı olmaktadır. Biyodizel yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan CO oranı dizel yakıtların yanması sonucu oluşan CO oranından %50 daha azdır.
Pages: 1 2 3 4

You may also like...