Sürdürülebilir Tarım: Permakültür

Sürdürülebilir tarım ya da permakültür; doğal ekosistemin işeyişini temel alararak geliştirilen tarımsal yöntemlerin genel adıdır.  Permakültür bir doğal yaşam felsefesidir. Temel bilgi kaynağı doğal ekosistemlerin gözlemlenmesidir. Bu  felsefede temel amaç; bitkilerin, hayvanların ve insan ihtiyaçlarının içinde bulunduğu yaşamı doğal ekosistemler gibi tutarlı, dengeli, dirençli ve sürdürülebilir kılmaktır. Böylece ürün yetiştirilebilen ekolojik alanlar elde edilmektedir. Permakültürde doğaya aykırı olup doğanın sınırlarını zorlamak yerine onunla uyum içinde birlikte hareket etme anlayışı vardır. Doğada olduğu gibi atıklar toprağa geri döndürülmektedir. Bir yerde tek bitki yerine bir çok bitki aynı anda yetiştirilmektedir.

Sürdürülebilir Tarım Permakültür-fotoğraf-

Permakültür 1970’lerde Avustralya’lı Bill Mollison ve David Holmgren tarafından, endüstriyel ve tarımsal sistemlerin yarattığı toprak, hava ve su kirlenmesine, kaybolan bitki ve hayvan türlerine, doğal olarak yenilenemeyen kaynakları yok edici ekonomik sisteme tepki olarak geliştirilmiştir. Permakültür çiftliklerde ve bahçelerde uygulanabildiği gibi kısmi olarak evlerde ve şehirlerde de uygulanabilir. Ben de böyle bir yaşam alanını balkonumda oluşturmayı planlıyorum. Bigi kaynağı: Buğday.org, Permakulturplatformu.org ve Wikipedia.org


You may also like...